פ”נ

איש …….

אברהם יחיאל בער?] בן מוה ישראל

נפטר ראש חודש סיוון שנת ה’תרכ”ט

ת. נ. צ. ב. ה

# 5-012
(11.05.1869)
———-
Авраhам Ехиэль бен ………. Исраэль

בתחילת נשיאותו של הרבי המהר”ש