אורח מיוחד ביקר בליובאוויטש, לכבוד יום ההילולא של אדמו”ר הצמח צדק בי”ג בניסן – הלא הוא הרב אלכסנדר ברדה, יושב ראש הקהילות היהודיות ברוסיה. הרב ברדה התוועד עם הבאים להשתטח על הציון.

1b6401bf2a684b8df3f61c09428c1631 a0bc42c9cf374f90039db8701c32f03ece70b9c2f166d5ad81a277f72e8e0fe6

4c48fb3843e25b0f4955cd6e4ff823d9 949d3661a4644fde216a739dd3511ae9 31aaf988eb7382e34438b6d09fea2bc5
e9e7ed39c04e4606b6c403dcd5794fdf