סיון ה’תשפ”ב | גלריית תמונות מאתרי הקודש

האוהל הק' (ללא הגג)

האוהל הק’ (ללא הגג)

האוהל הק'. צמוד לבית המדרש שליד האוהל.

האוהל הק’. צמוד לבית המדרש שליד האוהל.

האוהל הק'

האוהל הק’