מסע בעיירה ליובאוויטש, מתוך עיתון “החייל”, גיליון 211.

אוריה ג’ורי וישעיהו בריל

1 2 3 4