ההרשמה ליציאה לליובאוויטש, ניתן לעשות כפי הפרטים המופיעים במודעה להלן:

2018-04-13-photo-00001439