מאורעות ב’ אייר בעיירה ליובאוויטש, ניתן לראות במודעה להלן.

המעוניינים לשלוח פ”נ, ניתן לעשות זאת באתרינו בקישור זה

2018-04-10-photo-00001434