תשפ”ב

בשבת סליחות שבתו בעיירה קרוב למאה אורחים, התוועדו יחד ואמרו את הסליחות הראשונות בבית הכנסת העתיק על יד ‘אוהל’ רבותינו נשיאנו – המשוחזר בהשתדלות השליח הרב גבריאל גורדון

265 1 3