לאחר פתיחת מסך הברזל ברוסיה, קיבל הרב נתן גוראריה עידודים מהרבי לרכישת שטח במקום בו היה החצר של רבותינו נשיאינו. בשנת תשנ”א נקנו בתי הגויים בשטח ובמקום שררה עזובה רבה. בשנת תשס”א הושלמה בניית המוזיאון והיא נפתחה לציבור.

בשנת תשע”ג עבר המקום שיפוץ נוסף ונבנתה גדר אבן סביב כל המתחם. על המלאכה ניצח הרב גבריאל גורדון, אחראי על מקומות הקדושים בליובאוויטש.

בגלריה ניתן לראות את החורבן והעזובה שהיו במקום לפני השיפוץ, את תכנון ומהלך השיפוץ ואת התוצר הסופי.

הכניסה לחצר לפני השיפוץ

2012-04-24-13-48-28

הגדר מטה ליפול

2012-04-24-13-50-08

שער הכניסה לחצר

2012-11-19-11-37-18

המבנה בתוך החצר לפני שיפוץ

2013-01-27-13-04-22

תכנון שיפוץ הגדר

2013-01-27-13-57-23

תכנית שיפוץ הגדר

2013-01-27-13-04-31

2012-11-26-08-01-09 2012-11-21-09-31-47 2012-11-21-08-29-29 2012-11-21-08-26-27 2012-11-21-08-26-06 2012-11-21-08-21-30 2012-11-20-14-34-08 2012-11-20-11-23-37 2012-11-20-09-58-46 2012-11-19-14-03-51 2012-11-19-14-03-33 2012-11-19-12-53-41 2012-11-19-12-52-54 2012-11-19-12-42-20

2013-02-21-15-57-18 2013-02-21-15-56-57 2013-02-21-15-54-25 2013-02-21-15-53-59 2013-02-21-15-53-45 2013-02-21-15-52-11 2013-02-21-15-51-57 2013-02-06-12-23-00 2013-02-06-12-22-31 2013-02-05-11-53-30 2013-02-05-11-52-59 2012-11-26-08-16-08

הגדר המשופצת עם השער החדש

הגדר המשופצת עם השער החדש