במהלך כנס השלוחים האירופי, השתטחו מאות השלוחים באוהל הרביים בליובאוויטש וסיירו באתרי הקודש. בראש השלוחים השתתף השליח והרב הראשי לרוסיה, הרב ברל לאזאר. במהלך הביקור, סייר הרב לאזאר במקום עם הרב גביראל גורדון, אחראי על המקומות הקדושים בליובאוויטש. הרב לאזאר התרשם מאוד מהשיפוצים והפיתוח של המקום.

20160822_110630-1

הרב לאזאר מתפלל בקבר מורו של אדמו”ר הזקן

20160822_110024

הרב לאזאר מתפלל בקברה של הרבנית רבקה

20160822_090658

הרב לאזאר מתראיין לתקשורת מקומית

20160822_111321

הרב לאזאר עם הרב גבריאל גורדון (משמאל), אחראי על מקומות הקדושים בליובאוויטש

20160822_061550

הרב לאזאר עם הרב גבריאל גורדון

20160822_110902 20160822_091436 20160822_085234 20160822_062447 20160822_061402 20160822_111011