הרב שיף מספר (ברוסית) על זכרונותיו מילדותו ועל סיפורים שסיפרו לו הוריו על לובאוויטש