עד כה היה מוכר רק מסיפורי ההיסטוריה, וכעת התגלתה מצבתו. בעקבות עבודות שיפוץ ושיקום בית החיים בעיירה ליובאוויטש על ידי השליח הרב גבריאל גורדון, התגלה מצבתו של רבי יששכר בער הלוי מליובאוויטש.

רבי יששכר היה המלמד של אדמו”ר הזקן, ידידו וחבירו של המגיד ממזריטש, ולאחר פטירת המגיד נעשה חסידו של אדמו”ר הזקן וכינהו בשם “רבי”. בשנת תקמ”ב, כאשר הרה”ק רבי מנחם מנדל מויטבסק שהה בעיר טבריה, הוא מינה כמנהיגי חסידיו ברוסיה את רבי יששכר דוב ואת אדמו”ר הזקן.

על פי המופיע במציבה התגלה שיום היארצייט של רבי יששכר בער הלוי מליובאוויטש חל בכ”ב שבט והסתלקותו לגנזי מרומים הייתה בשנת תקנ”ד.

upload_-1 (1)

שיפוץ ותיקון המצבה של רבי יששכר בער הלוי מליובאוויטש, המלמד של אדמו”ר הזקן.

20151122_162950

הרב גבריאל גורדון, אחראי על שיקום בית העלמין בליובאוויטש, עם המצבה שגילה.

20151122_172508