פ”נ

האישה הצנועה וחשובה

מרת זלאטע בת הרב מפורסם מורנו ברוך שלום

נפטרה אור ליום א’ ו’ כסלו תרי”ב

ת. נ. צ. ב. ה 

#165 (30.11.1851)

Злата бат рав. Барух Шалом

165-4--165 165-3