פ”נ

האישה הצנועה

מרת חייענה בת מרנו אלכסנדר סענדר

נפטרה ראש חודש טבת ה’תקס”ח
ת. נ. צ. ב. ה

5-010 #

(31.12.1807)

Хайена бат Александер Сендер

********************
תקופת נשיאותו של אדמו”ר הזקן