תאריכים בימי חב”ד הקשורים עם העיירה ליובאוויטש ודמויותיה:

ח”י אלול תקע”ג (13.09.1813) – ט”ו חשוון תרע”ו (23.10.1915)

 • כ”ט אלול תקמ”ט – יום הולדת אדמו”ר הצמח צדק.
 • כ”ב חשוון תקס”ו – נולד רבי ברוך שלום שניאורסון, בנו בכורו של אדמו”ר הצמח צדק וסב סבו של הרבי.
 • י”ח אלול תקע”ג – אדמו”ר האמצעי קבע את מקום מושבו בליובאוויטש. מאז החלה תקופת פריחתה של חסידות חב”ד בליובאוויטש.
 • י”ד חשוון תקפ”ה – התקיימה חתונת בנו השני של אדמו”ר הצמח צדק, הרבי יהודה לייב שניאורסון עם בתו של החסיד ר’ שלמה פרייד’ס משקלוב, מגדולי חסידי אדמו”ר הזקן. רבי יהודה לייב הוא מייסד שושלת חב”ד-קאפוסט.
 • תקצ”ג – נולדה הרבנית רבקה שניאורסון, אשת אדמו”ר המהר”ש.
 • ב’ אייר תקצ”ד – יום הולדת אדמו”ר המהר”ש.
 • י”ד חשוון תרכ”א – הסתיימה כתיבת ספר התורה שנכתבה בהוראת אדמו”ר הצמח צדק לקראת לידתו של אדמו”ר הרש”ב.
 • כ’ חשוון תרכ”א – אדמו”ר הרש”ב נולד בליובאוויטש, לאביו אדמו”ר המהר”ש ולאימו הרבנית רבקה.
 • כ”ו כסלו תרכ”א – נערכה הברית מילה של אדמו”ר הרש”ב.  הברית נדחתה בהוראת אדמו”ר הצמח צדק.
 • ח’ טבת תרכ”א – הסתלקות אשת אדמו”ר הצמח צדק (מנ”כ בליובאוויטש).
 • ח’ טבת תרכ”א – הסתלקות הרבנית חיה מושקא, אשת אדמו”ר הצמח צדק.
 • כ’ חשוון תרכ”ד – אדמו”ר הרש”ב בהיותו בן שלוש נמשך לנשיאות על ידי סבו, אדמו”ר הצמח צדק. מעמד ההמשכה נערך בחשאי.
 • י”ג ניסן תרכ”ו – יום הסתלקות אדמו”ר הצמח צדק (מנ”כ בליובאוויטש).
 • ט”ז שבט תרכ”ט – הסתלק רבי ברוך שלום שניאורסון, בנו בכורו של אדמו”ר הצמח צדק וסב סבו של הרבי.
 • י”ב תמוז תר”מ – נולד אדמו”ר הריי”צ.
 • י”ג תשרי תרמ”ג – יום הסתלקות אדמו”ר המהר”ש (מנ”כ בליובאוויטש). נפטר לאחר מחלה קשה.
 • ט”ז תשרי תרמ”ג – אדמו”ר הרש”ב קיבל על עצמו את הנשיאות באמירת מאמר ד”ה “כתר יתנו לך”.
 • כ”ט אלול תרמ”ג – אדמו”ר המהר”ש נכנס אל רעייתו, הרבנית רבקה ורמז לה על הסתלקותו. הרבנית נבהלה ושאלה “מה יהיה עם הילדים”? השיב: “אני יעלה 32 מדרגות ואת תעלי 32 מדרגות למטה”. ואכן הרבנית חייה עוד 32 שנה.
 • י”ג אלול תרנ”ז – חתונת אדמו”ר הריי”צ בליובאוויטש עם הרבנית נחמה דינה.
 • ט”ו אלול תרנ”ז – אדמו”ר הרש”ב הכריז על פתיחת ישיבת תומכי תמימים (ב”שבע ברכות” של אדמו”ר הריי”צ). השם “תמימים” מציין את היותם שלמים; הן בלימוד הנגלה והן בלימוד הנסתר.
 • י”ח אלול תרנ”ז – התחלת הלימודים בתומכי תמימים בליובאוויטש.
 • י”ד אייר תרס”ב – אדמו”ר הריי”צ, בתקופות היות מנהל ישיבת תומכי תמימים, נאסר בעלילה שישנם בחורים שמשתמטים מהצבא הרוסי.
 • י’ שבט תרע”ד – הסתלקות הרבנית רבקה, אשת אדמו”ר הצמח צדק.
 • י’ שבט תרע”ד – הסתלקות הרבנית רבקה, אשת אדמו”ר הרש”ב.
 • ט”ז חשוון תרע”ו – אדמו”ר הרש”ב עזב יחד עם משפחתו וישיבת תומכי תמימים את העיירה ליובאוויטש בדרכם לרוסטוב. בזה תמה פרקה המפואר של חסידות חב”ד בעיירה ליובאוויטש.
 • י”ד חשוון תש”ב – נרצחו בליובאוויטש למעלה 483 יהודי ליובאוויטש; גברים, נשים וילדים. כולם נקברו בבור גדול בקור אימים.
 • ח’ סיון תר”ח – נערכה חתונת אדמו”ר המהר”ש בזיווג ראשון עם שטרענא (הכלה נפטרה כעבור שלושה חודשים מהחתונה).
 • כ”א חשוון תשמ”ט – רכישת “בית שניאורסהן” על ידי הרבי מכספו האישי.