כיתוב על המצבה משני צדדים 

צד א’

פ”נ

…אליהו

נפטר ? כ”ז מר חשון שנת תרכ”ד/ה?

ת. נ. צ. ב. ה

0-021 # (11.1864)

צד ב’:

פ”נ ?כסליו ד(?)שנת תרכ”ה פ (??)

ת. נ. צ. ב. ה

0-021 # (12.1864)

0-021-4 0-021-3 0-021-2 0-021-1