עם סיום ביקור שלוחי אירופה בעיירה ליובאוויטש, נעמדו כולם לתמונה המשותפת המוגשת כאן.

a79t8393

תמונה קבוצתית מביקור שלוחי הרבי בליובאוויטש