%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%9c%d7%96%d7%a8-%d7%aa%d7%a9%d7%a1

תש”ס: ביקור של הרב הראשי לרוסיה, הרב לאזאר, בליובאוויטש

בשנת תש"ס (2000 למניינם), בקיר רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר, בעיירה ליובאוויטש. את הביקור ליוו מצלמות מטעם הטלוויזיה המקומית. מצורף בזה התוכנית הנוסטלגית ...