איש תם וישר וירא אלוקים המופלג

מורינו יצחק בן מורנו יהודה ליב

נפטר כ”ח תשרי תקנ”ח

ת. נ. צ. ב. ה 

#175-2 (18.10.1797) צד שמאל של המצבה

Ицхак бен Йеhуда Лейб

 2-022-13 2-022-10