איש תם וישר

מורנו שניאור זלמן בן ר’ שמשון

נפטר י”ג ניסן שנת תרמ”ח

ת. נ. צ. ב. ה

0-023 # (25.03.1888)

Шнейор Залман бен Шимшон

בזמן הרבי הרש”ב (כשהרבי הריי”צ הי’ בן 7 ו9 חודשים…)

0-023-1 0-023-2