חברי קהילת “ז’וקובקה” במוסקבה ביקרו בעיירה ליובאוויטש. במהלך הביקור השתטחו המבקרים באוהל וביקרו בשאר המקומות הקדושים בליובאוויטש. לסיום, נערכה התוועדות חסידית במבנה שבחצר רבותינו נשיאינו. את ביקורם ליווה הרב אבי גדז’.