האשה הצנועה מרת

מלכה דוואניע בת ר’ נחום מענדיל

נפטרה כ”ה שבט שנת תרכ”א

ת. נ. צ. ב. ה

0-020 # (05.02.1861)

Малка Двоня бат Нахум Мендиль

בזמן נשיאות הצמח צדק שנת הולדת של הרבי הרש”ב

0-020-1 0-020-2