לפני הכניסה לאוהל:

 1.  ביום בו הולכים לאוהל, אין לאכול (לשתות אפשר).

 2.  יש לטבול במקווה.

 3.  כותבים פדיון נפש.

מנהגי כתיבת הפדיון:

 1. לפני כתיבת הפדיון נפש, נוטלים ידיים.

 2. כתיבת הפדיון נפש רצויה על נייר חלק, ללא שורות.

 3. יש לחתום בשם העברי המלא עם שם האם (לדוגמא, משה בן שרה).

 4. גברים ונשים נשואות, צריכים כסוי ראש.

באוהל:

 1. אין נכנסים לאוהל עם נעלי עור.

 2. יש הנוהגים להקיש קלות בדלת לפני הכניסה לאוהל.

 3. יש לקרוא את הפדיון נפש, לקורעו ולהניחו על המצבה.

 4. נוהגים לקרוא תהלים (הפרק האישי) וכן “מענה לשון” (את המענה לשון ניתן לסיים גם אחרי היציאה מהאוהל).

 5. הדלקת נר לעילוי נשמת הצדיק.

 6. כאות כבוד, יש היוצאים בהליכה אחורנית.

(מלוקט מתוך ספר המנהגים ומנהגי חסידים)