צילום והסבר על הצבת המצבה לזכר יהודי ליובאוויטש שנרצחו על ידי הנאצים בשואה.