אשה צנועה

מרת שאני בת ר’ חיים שמואל

נפטר י’ אדר שני שנת תר”ל

ת. נ. צ. ב. ה

0-022 # (11.02.1870)

Шайни бат Хаим Шмуэль

בזמן נשיאות הרבי מהר”ש

0-022-2 0-022-1