בחודשים האחרונים תרם אחד מתומכי ליובאוויטש “פינת חי” לחצר רבותינו נשיאינו בליובאוויטש.

2016-07-28-photo-00000501

החיות מובאות לחצר בליובאוויטש

2016-07-28-photo-00000500 img_2882 img_2883 img_2888 img_2889 img_2890 img_2891