אחד האתרים המיוחדים בליובאוויטש הוא קבר האחים בו נקברו היהודים שנרצחו בליובאוויטש בשואה. במלחמת העולם השניה ריכזו הגרמנים ימ”ש את 483 יהודי ליובאוויטש; גברים, נשים וילדים. הם רוכזו בשוק שהיה במרכז העיירה ומשם הובלו בקור נורא ובהתעללויות, דרך הרחוב אל מחוץ לעיירה. שם, נאלצו היהודים לחפור את קברם המשותף ונרצחו בדם קר.

הדרך המוביל אליה היא שדרת זיכרון מיוחדת להנצחת חסידי אומות העולם שעזרו ליהודים בשואה. שמות המסייעים מופיע על לוח שיש והמידע נלקח מארגון יד ושם בארץ ישראל.

eb9dac6979e3926f2ee4e3a840a22665 2f2c59441d5d8b3c8ecc455c87dc2f28 4e66e3828b180ebf90651f938ddd5123 107e5b99d5383225089df9fbca8c68cd 638e71bc8ffbc7db4e4975bb67f1bc6d 652da5b2e57ef7aac378e5ee43d42b62 2994a0fcf2549d5da9004b20827f072e aaa44183d1c44d68e6329a1443a1cf52

d271331b85209b6bb4aab632ebcc8ebc

צילום והסבר (ברוסית) על הצבת המצבה לזכר יהודי ליובאוויטש שנרצחו על ידי הנאצים בשואה.