אנשי קהילת ”גאולה” ממוסקבה הגיעו לביקור בליובאוויטש ובאתרים הקודשים, יחד עם הרב אברהם אליגויב.

גאולה