האישה הצנועה וחשובה

מרת רחל (רבקה) בת ר’ אליעזר

נפטרה ה’ \ ב’ דחג סוכות שנת תרס”ז

ת. נ. צ. ב. ה

3-005 # \ # 2-011

(09.10.1906)

Рахель бат Элиезер

img-20151120-wa00035-010-2 5-010-3