אירוע מיוחד בליובאוויטש – זוג צעיר החליט לקיים את השבע ברכות שלו במקום ההיסטורי ביותר – בחצר רבותינו נשיאינו בליובאוויטש.

החתן – יקותיאל דוב קלמנסון, בנו של הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון ראש ישיבת תות”ל ברינוא. הכלה – חנה בקרמן, בתו של הרב אברהם בקרמן ממוסקבה, רוסיה.

משפחות הזוג ביקרו במקומות הקדושים בליובאוויטש, השתטחו על ציוני רבותינו נשיאינו, ולאחר מכן התיישבו לסעודת שבע ברכות על שולחנות ערוכים. השבע ברכות התפתח להתוועדות חסידית בה דובר על המעלה של קיום סעודת שבע ברכות בליובאוויטש.2016-07-06-PHOTO-00000479 2016-07-06-PHOTO-00000480 2016-07-06-PHOTO-00000481 2016-07-06-PHOTO-00000472 2016-07-06-PHOTO-00000473 2016-07-06-PHOTO-00000474 2016-07-06-PHOTO-00000475 2016-07-06-PHOTO-00000476 2016-07-06-PHOTO-00000477