ציון

הלז הוקם על קבר האישה

הרבנית הצנועה והחשובה מפורסמת

מרת שיינא בת הרב ר׳ ברוך הכהן

נכד אדמו״ר הגאון הרב ר׳ דובער נבג״מ זי״ע

נפטרה יום ד׳ כ״ד שבת שנת תרל”א

ת. נ. צ. ב. ה

2-004# (15.02.1871)

Шейна бат Барух hаКоhэн

2-004