ערב ראש חודש שבט ה’תשפ”ג

ב”ה הגענו לשלב הבא בשחזור חצר רבותינו נשיאנו בעיירה ליובאוויטש לפי ברכתו של הרבי נשיא דורינו: עיצוב פנים של הזאל הגדול עם כל הפרטים ההיסטוריים.

 

מצורפת גלריה מפנים ה’זאל’:

הזאל ממעוף הציפור

8 5632