שליחת פ”נ הוא מנהג קדוש המבטא התקשרות של חסיד לרבו ודרכו משפיע הרבי שפע של רוחניות וגשמיות לחסידיו. המעוניינים לשלוח פ”נ לליובאוויטש, יציינו את הציון הספציפי שאליו רוצים לשלוח את הפ”נ, את שמם היהודי המלא ושם אמם (אין צורך בשם משפחה).

הנוסח המקובל לפתיחת הפ”נ הוא: “אנא לעורר רחמים רבים עבור [שמות האנשים ושם אמם] ל[תוכן הבקשה]”. בסיום חותמים במילים” “המעתיר [שם פרטי ושם האם של הכותב]”.

שם מלא (חובה)

שם האם (חובה)

כתובת מייל

תוכן