פ”נ

איש תם וישר הישיש

שמריהו בן ר’ משה

נפטר ב’ תמוז שנת תר”ט [או: תרנ”ו]

ת. נ. צ. ב. ה

# 5-011
(22.06.1849)

Шмарияhу бен Мойше

בתקופת נשיאותו של הרבי הצ”צ (או: 1896.תקופת נשיאותו של הרבי הרש”ב)