פ”ה נטמן

איש תם וישר מורנו

שניאור זלמן בן רבי בנימין * [?]

נפטר ז’ אלול בשנת תרי”א

ובנו זימל נפטר ה’ תמוז שנת תר”ח

ת. נ. צ. ב. ה

2-001#

Шнейор Залман бен Беньйямин (04.09.1851)

                       и его сын Зимель (06.07.1848)

2-001-3 2-001-4 2-001-1