ציון הלזה הוקם על קבר הרב הנכבד ירא אלוקים מגזע יוחסין בנם של קדושים

מורנו הרב יקותיאל זלמן זכרונו לחיי העולם הבא בן הרב

מורנו הרב יוסף בונים זכרונו לחיי העולם הבא

חתן הקדוש תורתו מאירה

מורנו ורבנו לוי יצחק אב בית דין ושר הקהילה ברדיטשב

והוא הרב יקותיאל זלמן חתן אדמו”ר הקדוש

מורנו הרב דובער נשמתו עדן מליבאוויטש

נפטר יום ד’ יוד ח’ ניסן שנת תרכ”ד

ת. נ. צ. ב. ה

1-011 № (24.04.1864)

раввин Екутиэль Залман бен раввина Йосеф Буним

1-011-1 1-011-6 1-011-9 1-011-7