עוד בתוך ימי ה”שלושים” לפטירתו של הגה”ח הרב שמעון אליטוב ע”ה, פורסמו תמונות מביקורו האחרון בעיירה ליובאוויטש.

הרב אליטוב ע”ה עודד תמיד וחיזק את הפעילות המתבצעת במקום, על ידי השליח הרב גבריאל גורדון.

20160705_17573520160705_171859

20160705_171904

20160705_172012

20160705_18225320160705_194052 20160705_174721 20160705_182834 20160705_18300420160705_194043